Konzert in Augsburg

Romberg: Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 23, „Trauersinfonie“
Clement: Violinkonzert Nr. 1 D-Dur
Beethoven: Sinfonie Nr. 2 D-Dur

Lena Neudauer, Violine
Reinhard Goebel, Leitung
Augsburger Philharmoniker

@ Kongress am Park | 20h